Zoran Paunović: Ako je kapa s praporcima, kultura je ismejana i ponižena

Profesor engleske književnosti, prevodilac neprevodivog Džojsa i “onog” Šekspira, rokenrol esejista, predsednik žirija NIN-ove nagrade, dopisni član SANU. Intervju sa Zoranom Paunovićem.